Ειδικές προσωποποιημένες εφαρμογές

Κατασκευή Γεφυρας ERP  WordPress 2023-05-12T19:09:37+03:00

Κατασκευή Γεφυρας ERP  WordPress

Για εμάς κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και όπως διαφέρουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους, έτσι διαφέρουν και οι ανάγκες τους στο διαδίκτυο. Αναπτύσσουμε εφαρμογές και συστήματα διαχείρισης για πελάτες που απαιτούν από τη διαδικτυακή τους παρουσία να συνδέεται το Wordpess με συστήματα ERP, CRM, MIS κ.ο.κ. και να παρέχει πολυεπίπεδες υπηρεσίες B2B, ανταποκρινόμενες στις επιχειρησιακές τους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.